Aviem System אביאם מערכות
 דואר אלקטרוני:
 סיסמא:
 
 

מיישרים וממירים לטלקום ולתעשיה

 Previous Page Next Page 

INV211-24

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV211 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטת DSP, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות.
INV211 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 1600VA המתאים לכל תחומי התעשיה.

INV215-24

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV215 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטה דיגיטאלית, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות, INV215 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 1500VA המתאים לכל תחומי התעשיה.

INV216-48

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV216 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטת DSP, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות.
INV216 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 2KVA המתאים לכל תחומי התעשיה.

INV216-216

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV216 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטת DSP, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות.
INV216 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 2KVA המתאים לכל תחומי התעשיה.

INV222-48

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV222 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטת DSP, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות, INV222 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 2.25KVA המתאים לכל תחומי התעשיה.

INV222-220

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV222 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטת DSP, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות, INV222 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 2.25KVA המתאים לכל תחומי התעשיה.

INV224-24

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV224 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטת DSP, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות.
INV224 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 3KVA המתאים לכל תחומי התעשיה.

INV245-48

חברת Eltek valere מתמחה בייצור ממירים ומיישרים לתעשיה ולטלקום.
הממיר INV245 כולל את טכנולוגיית ה Switching המתקדמת ביותר עם שליטת DSP, הממיר יכול לעבוד בתצורה מקבילית על מנת להגדיל את אמינות מערכת הAC ללא צורך באופציות נוספות.
INV245 הינו ממיר איכותי ביותר בהספק של 5.6KVA המתאים לכל תחומי התעשיה.
 Previous Page Next Page 
דרונט בניית אתרים