Aviem System אביאם מערכות
 דואר אלקטרוני:
 סיסמא:
 
 

מערכות אל פסק מודולריות

Classic DPA-25/50

הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של חברת Newave מאפשרת מזעור של מערכת אל פסק שלמה לגודל של מודול/מגירה 26/19 אינץ'. המודולים ניתנים לחיבור במקביל לצורך הגדלת הספק או יתירות. החלפת מודול לצורך תחזוקה או שרות מתבצעת במהירות ע"י החלפה "חמה" מבלי להפסיק את העומס.
המסדים מסוג Classic, מתוכננים בצורה האופקית המסורתית. מודול האל פסק המתאים למסגרת הינו בעל יכולת המרה כפולה און-ליין, ומשלב בתוכו ארכיטקטורת תפוצה מקבילית (DPA) ייחודית, עמידה בטעויות ובעלת יתירות (Redundancy), שמונעת כשל-בנקודה-אחת, ומבטיחה זמן פעולה מקסימלי ללא השבתה (Uptime) וזמינות מתמשכת.

עם איבודי אנרגיה נמוכים, יציאת THD נמוכה ופעולה שקטה, המערכות האלו ידידותיות גם לסביבה וגם למשתמש. כל מודול משלב בתוכו תצוגת ניהול הספק (PMD) לניהול מקומי, ומגוון אפשרויות לניהול ממרחק.
המסד מותאם להספק הצפוי המקסימלי של 50 קוו"א.

Triple DPA-75/150

הטכנולוגיה המתקדמת של חברת Newave מאפשרת מזעור של מערכת אל פסק שלמה לגודל של מודול/מגירה 19/26 אינץ'. המודולים ניתנים לחיבור במקביל לצורך הגדלת הספק או יתירות. החלפת מודול לצורך תחזוקה או שרות מתבצעת במהירות ע"י החלפה "חמה" מבלי להפסיק את העומס.

המסדים המודולריים מסוג Triple, בעלי המרה כפולה און-ליין, מעוצבות באופן אנכי חוסך מקום. המסגרת מגיעה מצוידת Ready-to-go עם שני מודולי מערכות אל פסק של 10-50 קוו"א, לוחות זינה ותפוקה, עוקף שרות ומצברים מתאימים. מודול האל פסק משלב בתוכו ארכיטקטורת תפוצה מקבילית (DPA) ייחודית, עמידה בטעויות ובעלת יתירות (Redundancy), שמונעת כשל-בנקודה-אחת, ומבטיחה זמן פעולה מקסימלי ללא השבתה (Uptime) וזמינות מתמשכת.

מודול האל פסק הזה תוכנן לאפליקציות הספציפיות בהן דרושה מערכת מתוחכמת בעלת יתירות, עם אוטונומיה קטנה וטביעת רגל מצומצת ככל האפשר. ה-Triple מזניק את יעילות המערכת ל-95%.

Upgrade DPA-125/250

הטכנולוגיה המתקדמת של חברת Newave מאפשרת מזעור של מערכת אל פסק שלמה לגודל של מודול/מגירה 19/26 אינץ'. המודולים ניתנים לחיבור במקביל לצורך הגדלת הספק או יתירות. החלפת מודול לצורך תחזוקה או שרות מתבצעת במהירות ע"י החלפה "חמה" מבלי להפסיק את העומס.

המסדים מסוג Upgrade מעוצבים באלגנטיות אנכית חוסכת-מקום, ומהוות את הגיבוי המושלם לסביבות קריטיות כמו חדרי שרתים, מרכזי מידע וכיו'. המסגרת מגיעה Ready-to-go, מאובזרת לחלוטין עם מקום ל-5 מודולי מערכות אל פסק, לוחות זינה ותפוקה, עוקף שרות ותקשורת משולבת. בכל הנוגע לגמישות ברמות ההספק וביתירות, מסד ה-Upgrade הוא חוד החנית של תעשיית האל פסק כיום.
ניתן לחבר במקביל מסדי Upgrade ללא הגבלה כך שניתך לגדול בהספק לפי הצורך.

מודול האל פסק משתמש בהמרה כפולה און-ליין, ומשלב בתוכו ארכיטקטורת תפוצה מקבילית (DPA) ייחודית, עמידה בטעויות ובעלת יתירות (Redundancy), שמונעת כשל-בנקודה-אחת, ומבטיחה זמן פעולה מקסימלי ללא השבתה (Uptime) וזמינות מתמשכת.
המסד מותאם לרמות הספק מקסימליות של 125/225 קוו"א.

Classic 10-40 kVA

הטכנולוגיה המתקדמת של חברת Newave מאפשרת מזעור של מערכת אל פסק שלמה לגודל של מודול/מגירה 19 אינץ'. המודולים ניתנים לחיבור במקביל לצורך הגדלת הספק או יתירות. החלפת מודול לצורך תחזוקה או שרות מתבצעת במהירות ע"י החלפה "חמה" מבלי להפסיק את העומס.
המסדים מסוג Classic, מתוכננים בצורה האופקית המסורתית. מודול האל פסק המתאים למסגרת הינו בעל יכולת המרה כפולה און-ליין, ומשלב בתוכו ארכיטקטורת תפוצה מקבילית (DPA) ייחודית, עמידה בטעויות ובעלת יתירות (Redundancy), שמונעת כשל-בנקודה-אחת, ומבטיחה זמן פעולה מקסימלי ללא השבתה (Uptime) וזמינות מתמשכת.

עם איבודי אנרגיה נמוכים, יציאת THD נמוכה ופעולה שקטה, המערכות האלו ידידותיות גם לסביבה וגם למשתמש. כל מודול משלב בתוכו תצוגת ניהול הספק (PMD) לניהול מקומי, ומגוון אפשרויות לניהול ממרחק.
המסד מותאם להספק הצפוי המכסימלי של 30 או 40 קוו"א.

Gemini 10-60 kVA

הטכנולוגיה המתקדמת של חברת Newave מאפשרת מזעור של מערכת אל פסק שלמה לגודל של מודול/מגירה 19 אינץ'. המודולים ניתנים לחיבור במקביל לצורך הגדלת הספק או יתירות. החלפת מודול לצורך תחזוקה או שרות מתבצעת במהירות ע"י החלפה "חמה" מבלי להפסיק את העומס.

המסדים המודולריים מסוג Gemini, בעלי המרה כפולה און-ליין, מעוצבות באופן אנכי חוסך מקום. המסגרת מגיעה מצוידת Ready-to-go עם שני מודולי מערכות אל פסק של 10-30 קוו"א, לוחות זינה ותפוקה, עוקף שרות ומצברים מתאימים. מודול האל פסק משלב בתוכו ארכיטקטורת תפוצה מקבילית (DPA) ייחודית, עמידה בטעויות ובעלת יתירות (Redundancy), שמונעת כשל-בנקודה-אחת, ומבטיחה זמן פעולה מקסימלי ללא השבתה (Uptime) וזמינות מתמשכת.

מודול האל פסק הזה תוכנן לאפליקציות הספציפיות בהן דרושה מערכת מתוחכמת בעלת יתירות, עם אוטונומיה קטנה וטביעת רגל מצומצת ככל האפשר. ה-Upgrade מזניק את יעילות המערכת ל-95%.
חלוקת הפלט נצפית מראש לקיבולת הספק של 60 קוו"א.

Upgrade 10-100 kVA

הטכנולוגיה המתקדמת של חברת Newave מאפשרת מזעור של מערכת אל פסק שלמה לגודל של מודול/מגירה 19 אינץ'. המודולים ניתנים לחיבור במקביל לצורך הגדלת הספק או יתירות. החלפת מודול לצורך תחזוקה או שרות מתבצעת במהירות ע"י החלפה "חמה" מבלי להפסיק את העומס.

המסדים מסוג Upgrade מעוצבים באלגנטיות אנכית חוסכת-מקום, ומהוות את הגיבוי המושלם לסביבות קריטיות כמו חדרי שרתים, מרכזי מידע וכיו'. המסגרת מגיעה Ready-to-go, מאובזרת לחלוטין עם מקום ל-3 מודולי מערכות אל פסק, לוחות זינה ותפוקה, עוקף שרות ותקשורת משולבת. בכל הנוגע לגמישות ברמות ההספק וביתירות, מסד ה-Upgrade הוא חוד החנית של תעשיית האל פסק כיום.
ניתן לחבר במקביל עד 7 מסדי Upgrade - ס"ה 21 מודולי אל פסק.

מודול האל פסק משתמש בהמרה כפולה און-ליין, ומשלב בתוכו ארכיטקטורת תפוצה מקבילית (DPA) ייחודית, עמידה בטעויות ובעלת יתירות (Redundancy), שמונעת כשל-בנקודה-אחת, ומבטיחה זמן פעולה מקסימלי ללא השבתה (Uptime) וזמינות מתמשכת.
המסד מותאם לרמות הספק מכסימליות של 90, 120 או 300 קוו"א.

דרונט בניית אתרים